Stadsdorp Dijk en Plein

Geschiedenis

We zijn een groep bewoners op de Haarlemmerdijk, het Haarlemmerplein en aanpalende straten. Zo zijn we in 2016 begonnen, met bijeenkomsten over verkeer en milieu, het winkelaanbod en – vooral – ter bevordering van de sociale cohesie. Want er mogen dan winkels zijn, erboven of erachter wonen mensen die elkaar soms, zelden of nooit tegenkomen. En die toch behoefte hebben aan activiteiten of zelfs hulp. Daarom zijn we het stadsdorp begonnen: wij dat zijn de oprichters Maria Goos en Jaap Huisman.

Werkgebied

Haarlemmerdijk, Haarlemmerplein en aanpalende straten.

Doelstelling

Wat willen we? Het versterken van de sociale cohesie is nog steeds een belangrijk doel. Ontmoetingen genereren. Dat doen we door de inmiddels succesvolle talkshow Stadsdorp Live in de Roode Bioscoop, die – dat is het streven – zes keer per jaar wordt georganiseerd aan de hand van wisselende thema’s. Verder zetten we buurtborrels op touw, en incidentele bijeenkomsten. Er wordt nu gewerkt aan een popup store waarin we samenwerken met de BIZ waar buurtbewoners met vragen kunnen langskomen. Een soort dependance van het buurtcentrum het Claverhuis dat helaas wat excentrisch ligt aan de Elandsgracht.