Stadsdorp De Pijp

Werkgebied

De Pijp. Begrenzing: Stadhouderskade, Amstel, Jozef Israelskade, Boerenwetering

Doelstelling

Stadsdorp De Pijp is een netwerkorganisatie voor modern nabuurschap van en voor met name ouderen, die bevordert dat ze zo lang en zo goed mogelijk in hun eigen buurt kunnen blijven wonen en daarbij de regie over hun eigen leven voeren. Een sleutelbegrip daarbij is het bevorderen en versterken van sociale cohesie.

DoelgroepAlle, maar met name oudere bewoners van De Pijp.
Ledental120
RechtspositieVereniging
Tolstraat 58 huis
1073 SC
Amsterdam
06-39860140