Stadsdorp De Aker

akermolen 1

Geschiedenis

In het voorjaar van 2023 zijn een aantal bewoners gestart met het opzetten van een stadsdorp. Contact is gelegd met het Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen.
Inmiddels, zomer 2023, is er een website en de eerste nieuwsbrief.

Rechtspositie

geen / nog geen

Werkgebied

De Aker

Doelstelling

Een mooie, sociale en levendige, veilige buurt voor alle bewoners van de Aker

Doelgroep

Alle bewoners van de Aker