Roze Stadsdorp Amsterdam

Het Roze Stadsdorp Amsterdam is een netwerk voor roze nabuurschap voor alle roze 50-plussers in groot Amsterdam en omgeving. Zorgen voor jezelf en voor elkaar. Nu en later.

Geschiedenis

Het Roze Stadsdorp Amsterdam bestaat sinds april 2015.

Rechtspositie

Stichting

Werkgebied

Heel Amsterdam - stedelijk én in de buurt

Doelstelling

Het Roze Stadsdorp richt zich op alle roze 50-plus Amsterdammers. Door ons te verenigen hopen wij prettiger en gezonder oud te worden en daardoor langer een betekenisvol leven te leiden.

Zoals veel van onze leden het verwoorden: ‘Het is fijn om in contact met anderen jezelf te kunnen zijn. Dat ervaar ik tijdens de bijeenkomsten van het Roze Stadsdorp.’

Stedelijk én in de buurt

Het Roze Stadsdorp organiseert maandelijks een goed bezochte borrel op stedelijk niveau. Verder zijn er regelmatig themabijeenkomsten rond relevante onderwerpen, is er een film-, wandel- en fietsclub, zijn er mensen die samen poolen of bridgen. En ieder die dat wil kan zelf een (activiteiten)groep starten.

Hiernaast hebben we in alle delen van de stad de zogeheten buurtgroepen, waarin mensen uit dezelfde buurt elkaar regelmatig treffen rondom een activiteit – samen koffiedrinken, samen eten bijvoorbeeld. Omdat velen van ons geen kinderen hebben en het minder vanzelfsprekend is dat familie voor ondersteuning zorgt, is dit een goede manier om in de eigen woonomgeving in contact te komen met andere roze buurtbewoners.

Zo leren wij onze buurtgenoten beter kennen en wordt de drempel verlaagd om elkaar desgewenst de helpende hand te bieden.

Doelgroep

roze (LHBTI+) 50-plus Amsterdammers

Ledental

900