Buurtdorp Ouderkerk

‘Ontmoeting en contact’ dat is het motto van Buurtdorp Ouderkerk. Via activiteiten zoals de eetclub, wandelclub, fietsclub of de maandelijkse borrel kunnen Ouderkerkers die daar behoefte aan hebben met elkaar in contact komen.
Alles kan en niets hoeft. Alle activiteiten zijn vrijblijvend. Aanmelden is alleen nodig om de informatie op de juiste plek te krijgen. En ideeën voor nieuwe activiteiten zijn altijd welkom.

Geschiedenis

Buurtdorp Ouderkerk is ontstaan uit de behoefte om contacten dichtbij te hebben. Iedereen heeft vrienden en familie maar ze wonen lang niet allemaal in de buurt. Door onze activiteiten maken mensen die alleen zijn, kennis met anderen en ontstaan er nieuwe vriendschappen. Buurtdorp is opgericht met de Stadsdorpen van Amsterdam als voorbeeld. Buurtdorp Ouderkerk is een werkgroep van Coherente maar functioneert onafhankelijk.

Rechtspositie

geen / nog geen

Werkgebied

Ouderkerk aan de Amstel

Doelstelling

Via activiteiten zoals de eetclub, wandelclub of de maandelijkse borrel kunnen Ouderkerkers die daar behoefte aan hebben met elkaar in contact komen. Door samen tripjes te ondernemen, samen te eten of samen een spelletje te doen ontstaan er nieuwe vriendschappen. Als het dan een keer niet zo goed gaat, zijn er daardoor altijd mensen die hulp en gezelschap kunnen bieden. Samen proberen we ook anderen te helpen die wat moeilijk ter been zijn of aan huis gekluisterd.

Doelgroep

In principe alle Ouderkerkers maar in de praktijk vooral de senioren.

Ledental

0