Reactie Kenniskring op AVV

De Kenniskring Zorg & Wonen schreef een reactie op het definitieve ontwerp van de ‘Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting’ vanuit het perspectief van de oudere Amsterdammer.

De Kenniskring Zorg en Wonen van de samenwerkende stadsdorpen heeft daar al langer in haar
activiteiten en adviezen aandacht voor en expertise opgebouwd. Daarbij is onze reactie ook en
vooral gericht op de aan de AAV gekoppelde Woonzorganalyse. Wij hadden verwacht dat dit een
Woonzorgvisie zou zijn, met een structurerende en integrale probleemanalyse, met door alle partijen gedragen toekomstscenario’s, gericht op de situatie in de verschillende delen van de stad, passend bij het actuele rijksbeleid.

Deel in je netwerk