Landelijke helpdesk

Landelijk netwerk De stadsdorpen zijn een voorbeeld van een burgerinitiatief. Er zijn voldoende overeenkomsten tussen alle burgerinitiatieven om ook landelijk aan kennisdeling te doen. Daartoe is onlangs het landelijk netwerk “Nederland zorgt voor elkaar” opgericht. Er zijn enkele adviseurs, die zelf bij één van de vele initiatieven zijn betrokken, beschikbaar om u als initiatiefnemer met raad en daad terzijde te staan.  http://nlzorgtvoorelkaar.nl/

Deel in je netwerk