Inspraak WMO verordening 2015 van Amsterdam

De WMO verordening van Amsterdam, waarin het nieuwe zorgstelsel wordt uitgewerkt voor de gemeente Amsterdam, zal ingaan per 1-1-2015. Tijdens de zomer, van 10 juli t/m 30 augustus kon men reageren op het concept. De themagroep zorg, waarin mensen van verschillende stadsdorpen samenwerken, heeft een formele reactie verzonden namens alle stadsdorpen. Daarbij hebben zij ook gebruik gemaakt van de discussie op 13 juni tijdens de uitwisselingsbijeenkomst.

In oktober organiseert de themagroep zorg een debat voor deelnemers van verschillende stadsdorpen over het onderwerp WMO en zorg. Daarvoor hebben al voldoende mensen van alle stadsdorpen zich opgegeven.

Vorderingen van de themagroep Zorg zullen op deze website worden gepubliceerd.

Deel in je netwerk