Gesprek kenniskring zorg en wonen met wethouder en portefeuillehouders

Op 17 mei 2019 heeft een gesprek plaats gevonden van de kenniskring Zorg en Wonen, enkele stadsdorpdeelnemers en de wethouder Simone Kukenheim en leden van de bestuurscommissie stadsdeel Zuid. Het doel van het gesprek was informatie uitwisseling. Het verslag staat bij informatie/zorg en wonen of klik hier

Deel in je netwerk