Workshop Effectief Communiceren

Archieven Agenda's

Workshop Effectief Communiceren

Welke middelen heb je allemaal tot je beschikking om te communiceren als stadsdorp? Hoe maak je daaruit een slimme keuze? En welke boodschap wil je overbrengen? Meer informatie en aanmelden via info@netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl

Workshop Doe het Samen!

Veel stadsdorpen willen graag dat hun activiteiten georganiseerd worden door stadsdorpers zelf en niet enkel door de kerngroep of het bestuur. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want hoe krijg je mensen in een actieve rol? Meer informatie en aanmelden…

Startbijeenkomst Nieuwe Stadsdorpen

Op 26 juni gaan we een begin maken met het Ontwikkelprogramma Nieuwe Stadsdorpen (ONS). In dit programma komt training en coaching aan bod voor nieuwe stadsdorpen. Dat zijn initiatieven die nog in de ideeënfase verkeren tot stadsdorpen die in hun…

Workshop Je Stadsdorp op Orde

De eerste van vier workshops die in 2024 plaatsvinden. Centraal staat de vraag: Hoe staat mijn een stadsdorp ervoor op dit moment? Waar liggen kansen en bedreigingen? En hoe maak je een plan om je stadsdorp verder te ontwikkelen. Meer…

Netwerkbijeenkomst

Op vrijdag 22 november is er weer Netwerkbijeenkomst. Centraal daarin staat de presentatie van het rapport dat de uitkomst is van het Praktijk Onderzoek onder de stadsdorpen dat in 2024 heeft plaatsgevonden.