13 oktober 2023

Ronde Tafel Gesprek Zuid

We organiseren dit jaar opnieuw Ronde Tafel Gesprekken waarbij we stadsdorpen per deel van de stad uitnodigen. Zuid is als eerste aan de beurt. Vorig jaar bleek dit goed te werken: een klein gezelschap met alle ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaringen, het stellen van van vragen en het geven van tips. De bijeenkomst heeft een open karakter.

Aanmelden is wel gewenst, in verband met de te reserveren ruimte en de catering.

Na afloop bieden we je graag een hapje en een drankje aan.

Deel in je netwerk